بالش طبی مدل پروانه

تومان1,616,000

این بالشت به واسطه دارا بودن جای قوس گردن و حالت  نگه دارنده قسمت سرشانه و گردن گزینه بسیار مناسبی برای افرادی که دارای دیسک گردن و فشار قسمت کانال مهره ای و افرادی که عادت خوابیدن به پهلو را دارند است.